۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

دانلود سریال 왕녀 자명고 Princess Ja Myung Goبازگشت شاهزاده جامیونگ(جومونگ3)


مشخصات:
نام سريال: 돌아온 일지매 / The Return of Iljimae
ادامه ي سريال: 일지매 / Iljimae
ژانر: Historical, romance تاريخي ، عاشقانه
تعداد قسمت: 24
شبكه سازنده: MBC

زیرنویس: فارسی
سال پخش: 2009
كارگردان: Hwang In Roe & Kim Soo Young
نويسندگان: Kim Kwang Sik & Do Young Myung
بازيگران:
Jung Il Woo as Il Ji Mae
Yoon Jin Seo as Dal Yi / Wal Hee
Kim Min Jong as Goo Ja Myeong

Jung Hye Young as Baek Mae


خلاصه داستان:
بازگشت ايلجيما به عبارتي ادامه ي سريال بسيار ديدني ايلجيما مي باشد كه حكايت از مردي جنگجو و البته با قلبي رئوف و مهربان دارد. ايجيما به مانند زورو مردي عدالتخواه و جنگجوست كه به حمايت از مردم سطح پايين جامعه مي شتابد. او كه در كودكي از خانواده رها شده توسط يه زن و شوهر چيني بزرگ مي شه و به كره برگردونده مي شه تا پدر و مادرش را پيدا كنه ... در همين حين با دال ئي آشنا مي شه و براي اولين بار تو عمرش عشق را تجربه مي كنه ولي دال ئي به طور ناجوانمردانه و غير عادلانه به مرگ محكوم شده ... ايلجيما تصميم به نجات دال ئي و گرفتن انتقام اون از مقامات دولتي مي گيره.E1
http://rapidshare.com/files/265909937/The.Return.of.Iljimae.E01.KOR.090121.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265909116/The.Return.of.Iljimae.E01.KOR.090121.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265908402/The.Return.of.Iljimae.E01.KOR.090121.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265908815/The.Return.of.Iljimae.E01.KOR.090121.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265910261/The.Return.of.Iljimae.E01.KOR.090121.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265908144/The.Return.of.Iljimae.E01.KOR.090121.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265908741/The.Return.of.Iljimae.E01.KOR.090121.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E2
http://rapidshare.com/files/265872079/The.Return.of.Iljimae.E02.KOR.090122.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265871172/The.Return.of.Iljimae.E02.KOR.090122.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265871551/The.Return.of.Iljimae.E02.KOR.090122.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265870290/The.Return.of.Iljimae.E02.KOR.090122.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265870644/The.Return.of.Iljimae.E02.KOR.090122.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265871466/The.Return.of.Iljimae.E02.KOR.090122.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265869427/The.Return.of.Iljimae.E02.KOR.090122.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E3
http://rapidshare.com/files/265875800/The.Return.of.Iljimae.E03.KOR.090128.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265875481/The.Return.of.Iljimae.E03.KOR.090128.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265877609/The.Return.of.Iljimae.E03.KOR.090128.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265877542/The.Return.of.Iljimae.E03.KOR.090128.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265877611/The.Return.of.Iljimae.E03.KOR.090128.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265875572/The.Return.of.Iljimae.E03.KOR.090128.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265876474/The.Return.of.Iljimae.E03.KOR.090128.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E4
http://rapidshare.com/files/265881116/The.Return.of.Iljimae.E04.KOR.090129.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265879557/The.Return.of.Iljimae.E04.KOR.090129.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265879995/The.Return.of.Iljimae.E04.KOR.090129.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265880397/The.Return.of.Iljimae.E04.KOR.090129.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265880789/The.Return.of.Iljimae.E04.KOR.090129.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265880653/The.Return.of.Iljimae.E04.KOR.090129.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265879288/The.Return.of.Iljimae.E04.KOR.090129.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E5
http://rapidshare.com/files/265894877/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265895617/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265898188/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265898052/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265898640/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265897736/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265897829/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.007
http://rapidshare.com/files/265892429/The.Return.of.Iljimae.E05.KOR.090204.HDTV.XviD-Ental.avi.008

E6
http://rapidshare.com/files/265898855/The.Return.of.Iljimae.E06.KOR.090205.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265897184/The.Return.of.Iljimae.E06.KOR.090205.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265898780/The.Return.of.Iljimae.E06.KOR.090205.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265898270/The.Return.of.Iljimae.E06.KOR.090205.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265899537/The.Return.of.Iljimae.E06.KOR.090205.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265899107/The.Return.of.Iljimae.E06.KOR.090205.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265897188/The.Return.of.Iljimae.E06.KOR.090205.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E7
http://rapidshare.com/files/265906398/The.Return.of.Iljimae.E07.KOR.090211.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265906878/The.Return.of.Iljimae.E07.KOR.090211.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265906494/The.Return.of.Iljimae.E07.KOR.090211.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265905237/The.Return.of.Iljimae.E07.KOR.090211.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265908517/The.Return.of.Iljimae.E07.KOR.090211.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265907596/The.Return.of.Iljimae.E07.KOR.090211.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265907753/The.Return.of.Iljimae.E07.KOR.090211.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E8
http://rapidshare.com/files/265902093/The.Return.of.Iljimae.E08.KOR.090212.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265902190/The.Return.of.Iljimae.E08.KOR.090212.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265902500/The.Return.of.Iljimae.E08.KOR.090212.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265902142/The.Return.of.Iljimae.E08.KOR.090212.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265903412/The.Return.of.Iljimae.E08.KOR.090212.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265901198/The.Return.of.Iljimae.E08.KOR.090212.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265902456/The.Return.of.Iljimae.E08.KOR.090212.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E9
http://rapidshare.com/files/265906808/The.Return.of.Iljimae.E09.KOR.090218.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265905525/The.Return.of.Iljimae.E09.KOR.090218.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265904547/The.Return.of.Iljimae.E09.KOR.090218.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265905696/The.Return.of.Iljimae.E09.KOR.090218.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265905463/The.Return.of.Iljimae.E09.KOR.090218.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265904610/The.Return.of.Iljimae.E09.KOR.090218.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265906989/The.Return.of.Iljimae.E09.KOR.090218.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E10
http://rapidshare.com/files/265906619/The.Return.of.Iljimae.E10.KOR.090219.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265908076/The.Return.of.Iljimae.E10.KOR.090219.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265907313/The.Return.of.Iljimae.E10.KOR.090219.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265908975/The.Return.of.Iljimae.E10.KOR.090219.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265907761/The.Return.of.Iljimae.E10.KOR.090219.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265906411/The.Return.of.Iljimae.E10.KOR.090219.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265908576/The.Return.of.Iljimae.E10.KOR.090219.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E11
http://rapidshare.com/files/265911216/The.Return.of.Iljimae.E11.KOR.090225.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265908656/The.Return.of.Iljimae.E11.KOR.090225.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265909318/The.Return.of.Iljimae.E11.KOR.090225.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265910085/The.Return.of.Iljimae.E11.KOR.090225.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265908862/The.Return.of.Iljimae.E11.KOR.090225.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265908706/The.Return.of.Iljimae.E11.KOR.090225.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265910769/The.Return.of.Iljimae.E11.KOR.090225.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E12


http://rapidshare.com/files/265912172/The.Return.of.Iljimae.E12.KOR.090226.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265912543/The.Return.of.Iljimae.E12.KOR.090226.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265911798/The.Return.of.Iljimae.E12.KOR.090226.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265911474/The.Return.of.Iljimae.E12.KOR.090226.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265911165/The.Return.of.Iljimae.E12.KOR.090226.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265912165/The.Return.of.Iljimae.E12.KOR.090226.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265911908/The.Return.of.Iljimae.E12.KOR.090226.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E13
http://rapidshare.com/files/265934279/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265935132/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265934940/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265935349/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265933682/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265935242/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265935091/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.007
http://rapidshare.com/files/265933961/The.Return.of.Iljimae.E13.KOR.090304.HDTV.XviD-Ental.avi.008

E14
http://rapidshare.com/files/265914865/The.Return.of.Iljimae.E14.KOR.090305.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265915888/The.Return.of.Iljimae.E14.KOR.090305.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265915140/The.Return.of.Iljimae.E14.KOR.090305.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265914856/The.Return.of.Iljimae.E14.KOR.090305.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265916063/The.Return.of.Iljimae.E14.KOR.090305.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265917182/The.Return.of.Iljimae.E14.KOR.090305.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265915333/The.Return.of.Iljimae.E14.KOR.090305.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E15
http://rapidshare.com/files/265919065/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265920362/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265919084/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265918938/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265918768/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265920171/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265921029/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.007
http://rapidshare.com/files/265917880/The.Return.of.Iljimae.E15.KOR.090311.HDTV.XviD-Ental.avi.008

E16
http://rapidshare.com/files/265930236/The.Return.of.Iljimae.E16.KOR.090312.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265928900/The.Return.of.Iljimae.E16.KOR.090312.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265930493/The.Return.of.Iljimae.E16.KOR.090312.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265929999/The.Return.of.Iljimae.E16.KOR.090312.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265930498/The.Return.of.Iljimae.E16.KOR.090312.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265931211/The.Return.of.Iljimae.E16.KOR.090312.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265929024/The.Return.of.Iljimae.E16.KOR.090312.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E17
http://rapidshare.com/files/265936241/The.Return.of.Iljimae.E17.KOR.090318.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265934710/The.Return.of.Iljimae.E17.KOR.090318.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265933920/The.Return.of.Iljimae.E17.KOR.090318.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265933993/The.Return.of.Iljimae.E17.KOR.090318.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265933761/The.Return.of.Iljimae.E17.KOR.090318.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265935046/The.Return.of.Iljimae.E17.KOR.090318.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265933675/The.Return.of.Iljimae.E17.KOR.090318.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E18
http://rapidshare.com/files/265942339/The.Return.of.Iljimae.E18.KOR.090319.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265942061/The.Return.of.Iljimae.E18.KOR.090319.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265944481/The.Return.of.Iljimae.E18.KOR.090319.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265942163/The.Return.of.Iljimae.E18.KOR.090319.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265942300/The.Return.of.Iljimae.E18.KOR.090319.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265942495/The.Return.of.Iljimae.E18.KOR.090319.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265943854/The.Return.of.Iljimae.E18.KOR.090319.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E19

http://rapidshare.com/files/265952945/The.Return.of.Iljimae.E19.KOR.090325.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265952617/The.Return.of.Iljimae.E19.KOR.090325.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265951656/The.Return.of.Iljimae.E19.KOR.090325.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265952689/The.Return.of.Iljimae.E19.KOR.090325.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265953206/The.Return.of.Iljimae.E19.KOR.090325.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265952066/The.Return.of.Iljimae.E19.KOR.090325.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265951232/The.Return.of.Iljimae.E19.KOR.090325.HDTV.XviD-Ental.avi.007


E20
http://rapidshare.com/files/265955915/The.Return.of.Iljimae.E20.KOR.090326.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265956169/The.Return.of.Iljimae.E20.KOR.090326.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265955574/The.Return.of.Iljimae.E20.KOR.090326.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265954878/The.Return.of.Iljimae.E20.KOR.090326.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265955817/The.Return.of.Iljimae.E20.KOR.090326.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265956261/The.Return.of.Iljimae.E20.KOR.090326.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265954395/The.Return.of.Iljimae.E20.KOR.090326.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E21
http://rapidshare.com/files/265961786/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265962406/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265960594/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265961503/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265962913/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265960662/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265961516/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.007
http://rapidshare.com/files/265959884/The.Return.of.Iljimae.E21.KOR.090401.HDTV.XviD-Ental.avi.008

E22
http://rapidshare.com/files/265967394/The.Return.of.Iljimae.E22.KOR.090402.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265967719/The.Return.of.Iljimae.E22.KOR.090402.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265968244/The.Return.of.Iljimae.E22.KOR.090402.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265966712/The.Return.of.Iljimae.E22.KOR.090402.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265967168/The.Return.of.Iljimae.E22.KOR.090402.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265967526/The.Return.of.Iljimae.E22.KOR.090402.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265966933/The.Return.of.Iljimae.E22.KOR.090402.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E23
http://rapidshare.com/files/265972090/The.Return.of.Iljimae.E23.KOR.090408.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265973174/The.Return.of.Iljimae.E23.KOR.090408.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265972205/The.Return.of.Iljimae.E23.KOR.090408.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265972558/The.Return.of.Iljimae.E23.KOR.090408.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265973705/The.Return.of.Iljimae.E23.KOR.090408.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265972261/The.Return.of.Iljimae.E23.KOR.090408.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265972255/The.Return.of.Iljimae.E23.KOR.090408.HDTV.XviD-Ental.avi.007

E24


http://rapidshare.com/files/265970892/The.Return.of.Iljimae.E24.KOR.090409.HDTV.XviD-Ental.avi.001
http://rapidshare.com/files/265970797/The.Return.of.Iljimae.E24.KOR.090409.HDTV.XviD-Ental.avi.002
http://rapidshare.com/files/265970588/The.Return.of.Iljimae.E24.KOR.090409.HDTV.XviD-Ental.avi.003
http://rapidshare.com/files/265970705/The.Return.of.Iljimae.E24.KOR.090409.HDTV.XviD-Ental.avi.004
http://rapidshare.com/files/265971115/The.Return.of.Iljimae.E24.KOR.090409.HDTV.XviD-Ental.avi.005
http://rapidshare.com/files/265970544/The.Return.of.Iljimae.E24.KOR.090409.HDTV.XviD-Ental.avi.006
http://rapidshare.com/files/265970857/The.Return.of.Iljimae.E24.KOR.090409.HDTV.XviD-Ental.avi.007

نسخه هاردساب سريال (زيرنويس فارسي به فيلم چسبيده):http://rapidshare.com/files/312417540/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/312417668/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/312417814/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/312417948/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/312418093/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/312418226/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/312418364/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/312418439/Return.Iljima.E01.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/313280424/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/313280549/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/313280654/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/313280795/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/313281168/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/313281475/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/313281589/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/313281699/Return.Iljima.E02.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/313281821/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/313281909/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/313282024/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/313282135/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/313282240/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/313282357/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/313282486/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/313282596/Return.Iljima.E03.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/313282710/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/313282931/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/313283148/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/313283345/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/313283448/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/313283569/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/313283761/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/313283855/Return.Iljima.E04.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/313459599/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/313459760/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/313459925/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/313460094/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/313460264/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/313460423/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/313460567/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/313460650/Return.Iljima.E05.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/314741809/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/314742268/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/314742402/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/314742558/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/314742692/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/314742845/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/314743001/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/314743375/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/314743400/Return.Iljima.E06.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/314743545/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/314743678/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/314743825/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/314743993/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/314744113/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/314744255/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/314744422/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/314744577/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/314744861/Return.Iljima.E07.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/314745009/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/314745506/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/314745658/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/314745799/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/314745961/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/314746100/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/314746231/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/314746366/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/314746419/Return.Iljima.E08.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/317786802/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/317974536/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/318071774/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/318267054/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/318288080/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/318309469/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/318385235/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/318424397/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/318495296/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/318539664/Return_Iljima.E09.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/318638569/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/318715709/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/318730939/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/318743108/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/318754530/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/318779539/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/318988135/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/319016346/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/317775252/Return_Iljima.E10.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/319976395/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319976543/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319976678/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319976811/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319977182/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319977350/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319977469/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/319977598/Return.Iljima.E11.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/319977745/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319978068/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319978293/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319978452/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319978620/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319978800/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319978956/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/319979083/Return.Iljima.E12.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/319979222/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319979355/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319979509/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319979927/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319980295/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319980462/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319980621/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/319980763/Return.Iljima.E13.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/319980940/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319981093/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319981439/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319981834/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319982032/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319982169/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319982288/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/319982368/Return.Iljima.E14.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/319982963/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319983139/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319983295/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319983482/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319983644/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319983794/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319983966/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/319984096/Return.Iljima.E15.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/319984250/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319984410/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319984557/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319984686/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319984859/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319985033/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319985191/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/319985340/Return.Iljima.E16.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/317158812/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/317212036/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/317233612/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/317252061/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/317280141/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/317292885/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/317304869/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/317488691/Return_Iljima.E17.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/317530562/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/317552785/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/317586417/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/317630457/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/317718397/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/317740549/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/317760045/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/317772625/Return_Iljima.E18.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/317313764/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/317348305/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/317809479/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/317799604/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/317817258/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/317360321/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/317389662/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/317824843/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/317831672/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/317838838/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/317845744/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/317851747/Return_Iljima.E19.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/317859109/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/317867545/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/317876837/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/317886734/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/317898257/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/317910491/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/317923894/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/318111737/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/318113768/Return_Iljima.E20.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/319061835/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319150984/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319820119/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319838561/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319964970/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/320000114/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/320023586/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/320036207/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/320036263/Return_Iljima.E21.hard.sub.persian.sara.mkv.009
http://rapidshare.com/files/320210839/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/320276614/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/320346787/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/320443101/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/320463127/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/320483349/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/320495460/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/320674132/Return_Iljima.E22.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/319189906/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319624636/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/319203847/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319646985/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/319216070/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319664734/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/319676645/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319229179/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/319243245/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319691534/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/319753908/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319265331/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/319293770/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/320051375/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/320064091/Return_Iljima.E23.hard.sub.persian.sara.mkv.008
http://rapidshare.com/files/320079458/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.001
http://rapidshare.com/files/320093933/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.002
http://rapidshare.com/files/320105437/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.003
http://rapidshare.com/files/320120743/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.004
http://rapidshare.com/files/320131987/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.005
http://rapidshare.com/files/320148648/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.006
http://rapidshare.com/files/320515098/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.007
http://rapidshare.com/files/320524111/Return_Iljima.E24.hard.sub.persian.sara.mkv.008


موسيقي متن ost :

http://rapidshare.com/files/265973795/The.Return.of.Iljimae.OST.rar

or

http://www.megaupload.com/?d=WWY76VTW


زیرنویس فارسی سريال:


http://rapidshare.com/files/408204113/Archive1-14.rar.html


http://rapidshare.com/files/408287659/15_to_19_R.O.I.rar.html


http://rapidshare.com/files/408287660/20_to_24_R.O.I.rar.html

or

http://www.4shared.com/file/FULOYPGx/Return_Of_Iljimae.html

or

http://www.mediafire.com/?jc6t8cuiboyanwz

هیچ نظری موجود نیست: